Za Evropským pohárem

Autor: svitak | Kategorie: Články, Novinky | Datum: 23-05-2017

Vážení příznivci české a světové chůze,

velmi rád se ke skvělému hodnocení právě proběhlého EP v Poděbradech a k poděkování OV připojuji.

Evropský pohár ukázal profesionalitu Svazu po organizační stránce,  ukázal sílu tradice Poděbrad,  kdy jsme po generace závodníků a funkcionářů skládali po více než 80 let tento skvělý závod. Za to patří dík všem, kteří se na organizaci Poděbrad podíleli v minulosti a už nejsou mezi námi, stejně jako těm, kteří tuto pomyslnou štafetu donesli až k současnému EP.  Z počátečních jednání s Pepou Smolou vyrostl spolehlivý sponzor Poděbrad, starosta bere Poděbrady jakou svou srdeční záležitost a Svazu není tato tradice lhostejná, jak se jasně ukázalo i při všech jednáních OV Poděbrad a EP. To jsou všechno věci, které tu před pár lety nebyly a můžeme na nich stavět.

Ukázalo se také, že bohužel, pokud nám vypadne v současnosti jediná závodnice schopná konkurovat Evropě, tak se výsledky projeví v celé své realitě a ta není v současnosti nijak dobrá.

 

Máme závod na světové úrovni, máme rostoucí počet mládeže, nemáme však pro ně soutěže družstev ve všech krajích,   a nemáme tím pádem ani odpovídající mládežnickou výkonnost. Nemáme ani žádoucí a nutnou spolupráci mezi dobrovolnými a placenými trenéry chůze. Máme však docela dobře fungující systém závisti a pomluv se všemi důsledky oslabení chůze jako celku. To je faktem, který za nás Svaz nevyřeší.  Jednání na úrovni vedení svazu probíhají a doufám, že EP bude pro nalezení řešení dobrým bodem odpočtu.  Bylo by škoda, kdyby se pozitivní energie, ktero u EP přinesl, vytratila bez výsledku pro českou chůzi.

Míla Lapka

 

Předmět: poděkování OV EP Poděbrady 2017

Milí kolegové,

 Evropský pohár v chůzi 2017 skončil, a ačkoli ještě probíhají odjezdy účastníků a celkové vyhodnocení včetně vyúčtování nám zabere ještě spoustu času, rozhodl jsem se Vám napsat již dnes.

 Pln emocí z úžasné třídenní atmosféry, skvělé organizace, spokojených účastníků i diváků, Vám všem děkuji za spolupráci. Mám radost, že se nám plánovaný scénář podařilo naplnit a organizačně uspět. Vážím si Vaší snahy a těším se na další spolupráci.

 Obdržel jsem mnoho pozitivních zpráv z celé Evropy a jsem hrdý, že Evropský pohár v chůzi v Poděbradech je hodnocen jako nejlepší v historii.

Díky úžasnému zahájení, skvělé trati v srdci města, ubytování v prostoru startu a cíle, skvěle zvládnuté logistice i sportovně-technické oblasti, jsme v očích evropské atletické rodiny obstáli.

 Děkuji Vám a prosím Vás, abyste mé poděkování rozeslali i dalším členům operativního výboru.

 V přátelské úctě

Libor Varhaník

 • Tomáš Kratochvíl

  Ahoj Mílo,
  jsem rád že si to tak hezky popsal. Proto bych byl rád kdy se sešla chodecká komise a navrhla jak využít tento potenciál. Protože pokud Vím se již velice dlouho nesešla.

  Je to na tobě Mílo, aby si svolal chodeckou komisi kde bychom řešili jak využít tento potenciál, nebo si tady budeme dopisovat a k něčemu to nepovede.

  Jak jsem psal před rokem rád bych nahlídnul svoji pomoc.

  S přáním hezkého dne

  Tomáš Kratochvíl