Roman Gazárek  poslal výsledky ze Záhoráckej 20 a Medzinárodného chodeckého mítingu v Hlohovci

ZÁHORÁCKA DVADSIATKA 2017 mezičasy

ZÁHORÁCKA DVADSIATKA 2017 CHODCI_MSR

ZÁHORÁCKA DVADSIATKA 2017 CHODCI_Kat

ZÁHORÁCKA DVADSIATKA 2017 CHODCI_Abs

MEDZNÁRODNÝ CHODECKÝ MÍTING HLOHOVEC