Návrh termínové listiny 2017

Autor: svitak | Kategorie: Novinky | Datum: 07-10-2016

 

Petr Kratochvíl poslal návrhy termínovek. Studujte, doplňujte, navrhujte…

terminova-listina-2017-06102016_návrh terminů chodeckých zavodů 2017

návrh terminu chodeckych závodů 2017návrh terminů chodeckýchzávodů 2017

terminová listina 2017