53.Přerovská padesátka – Memoriál J. Přidala

Autor: svitak | Kategorie: Novinky, Termíny | Datum: 31-01-2015

R o z p i s  z á v o d u

53. Přerovská padesátka – Memoriál J. Přidala

se jde jako

závod na 10 km (20km) chůze mužů družstev

skupin I. ligy a II. ligy

v sobotu 1. srpna 2015

Pořadatel TJ Spartak Přerov, oddíl atletiky

Místo Závod se jde na okruhu o délce 2000 m. Start a cíl před budovou loděnice,

v Přerově, Bezručova 4.

Přihlášky Přihlášky k závodu zasílají oddíly nebo závodníci do 28.8.20158 na adresu: adresu Ing. Miloš Přidal, Velká Dlážka 22, 75002 Přerov,

mob. 723 339 751, nebo nejlépe na adresu e-mail: pridalmilos@seznam.cz

Činovníci závodu Hlavní rozhodčí Mgr. Jaromír Hořínek – Lipník n.B.

Vrchník chůze Alois Lajčík – Valašské Meziříčí

Rozhodčí chůze: Václav Dostalík – Olomouc

Eduard Krhovjak – Karviná

Juraj Malík – Brno

Josef Sitař – Napajedla

Dr. Ludmila Pudilová, Olomouc

Lékař závodu MUDr. Jiří Veselý – Olomouc

Časoměřič Ing. Jiří Ševčák

Jiří Jemelka, Přerov

Přemysl Jeřábek

Zapisovatelka Mgr. Jitka Zatloukalová,

Startér Ing. Miloš Přidal

Závodní kancelář Závodní kancelář bude otevřena v den závodu v sobotu 1.8..2015 v loděnici TJ Spartak Přerov, Bezručova 4 od 7,30 hodin. Prezentace a vydávání startovních čísel bude ukončeno v 8,30 hodin.

Časový pořad Start závodů všech kategorií v 9,00 hodin

Vyhlášení výsledků v klubovně loděnice v 1. patře bezprostředně po skončení závodu

Ubytování Ubytování všech účastníků závodu bude zajištěno v ubytovně tribuny stadionu TJ Spartak z pátku 31.7. na sobotu 1.8.2015 jen těm závodníkům, doprovodu a rozhodčím, kteří o ně závazně požádají nejpozději do 28.7.2015.

 

Šatny Šatna a sprchy pro závodníky v budově loděnice

Popis tratě Start a cíl závodu před budovou loděnice. Závodníci půjdou přímo směrem k ornitologické stanici a na obrátce vyznačené kuželem se vrací do místa startu. Okruh měří 2000m. Trať s dokonalým rovným asfaltovým povrchem, bez převýšení.

Občerstvení Občerstvovací stanice bude umístěna v prostoru startu a cíle. Občerstvení i osvěžení bude připraveno pořadatelem. Vlastní občerstvení v samostatných obalech s označením startovního čísla. Závodníci smějí přijímat občerstvení jen u občerstvovací stanice!

Startovné Startovné nebude vybíráno

Ceny První tři ve všech kategoriích obdrží diplomy a věcné ceny.