55. Přerovská padesátka – Memoriál J. Přidala

Autor: svitak | Kategorie: Novinky, Termíny | Datum: 26-06-2017

R o z p i s   z á v o d u

 Přerovská padesátka – Memoriál J. Přidala

se jde jako

 závod na 10 km chůze družstev  mužů

skupiny C I. ligy a skupiny A,C.D II. Ligy,

volný závod žen na 10 km a žactva na 3 km

v sobotu 5. srpna 2017

Pořadatel          atletický oddíl TJ Spartak Přerov, spolek

 Místo                  Pozor změna ! Závod se jde na okruhu o délce 2000 m. Start a cíl před                                 budovou loděnice, v Přerově, Bezručova 4.

 Přihlášky         Přihlášky k závodu zasílají oddíly nebo závodníci do 3.8.2017  18,00 h.                                 na adresu Ing. Miloš Přidal, Velká Dlážka 22, 75002 Přerov,

nebo nejlépe na adresu  e-mail: pridalmilos@seznam.cz,           tel. 732 339 751

Činovníci závodu   Hlavní rozhodčí                    Mgr. Jaromír Hořínek – Lipník n.B.

                                            Vrchník chůze                  Alois Lajčík – Valašské Meziříčí

Rozhodčí chůze:                 MUDr. Petr Brandejský – Praha

Václav Dostalík – Olomouc

Eduard Krhovjak – Karviná

Juraj Malík – Brno

František Párys – Liberec

Miroslav Svoboda – Lipník n.B.

Jakub Zajíc – Pardubice

Časoměřič, ZŘZ                Ing. Jiří Ševčák – Přerov

Jiří Jemelka – Přerov

Oldřich Kousal

Jaroslav Polák

Zapisovatelka                      Mgr. Jitka Zatloukalová – Přerov

Startér , ŘZ                            Ing. Miloš Přidal – Přerov

Závodní kancelář    Závodní kancelář bude otevřena v den závodu v sobotu 5.8..2016 v loděnici  TJ Spartak Přerov, spolek Bezručova 4 od 8,30 hodin. Prezentace a vydávání startovních čísel bude ukončeno v 9,00 hodin.

Vedoucí kanceláře Šárka Tomková

Časový pořad         Start závodu                                                                        v  9,30 hodin

Vyhlášení výsledků v tělocvičně loděnice v 1. patře bezprostředně po skončení závodu

Ubytování                Ubytování účastníků závodu jen v nejnutnějších případech bude zajištěno v ubytovně tribuny stadionu TJ Spartak Přerov, spolek v Sokolské ulici z pátku 4.8. na sobotu 5.8.2017 těm závodníkům, doprovodu a rozhodčím, kteří o ně závazně požádají nejpozději  do 1.8.2017.
Šatny                                    Šatny jen pro převlečení a sprchy pro závodníky  v budově loděnice

Popis tratě               Start a cíl závodu před budovou loděnice. Závodníci půjdou přímo směrem k ornitologické stanici a na vyznačené obrátce se otáčí do místa startu. Okruh měří 2000m. Trať s dokonale rovným, asfaltovým povrchem, zcela bez převýšení, byla úředně přeměřena.

Občerstvení             Občerstvovací stanice bude umístěna v prostoru startu a cíle. Občerstvení i osvěžení bude připraveno pořadatelem. Vlastní občerstvení v samostatných obalech s označením startovního čísla. Závodníci smějí přijímat občerstvení jen u občerstvovací stanice!

Startovné        Startovné nebude vybíráno

Ceny                  První tři závodníci v cíli obdrží poháry, diplomy a věcné ceny.

Prosím všechny delegované rozhodčí, aby osobní snahu a možnost své účasti  při  rozhodování tohoto závodu mi potvrdili na výše uvedené adresy – mailem nebo telefonem, abych mohl v klidu spát.