7.ročník Pražská chodecká hodinovka, 19.října 2019

Autor: svitak | Kategorie: Novinky | Datum: 22-06-2019

7.ročník Pražská chodecká hodinovka /

 

7. PRAGER STUNDENBAHNGEHEN und RAHMENGEHENBEWERBE

Vážení přátelé,

veškeré údaje k závodu naleznete pod následujícím:

 

http://www.smolachuze.cz/index.php/cs/prazska-hodinovka/propozice-pchh-2019

 

Pražská chůze: muži, ženy, veteránky, veteráni, dorost, žactvo, děti: U17-U7

Závody ve sportovní chůzi na dráze:  1hodinu, 10km (v rámci hodinovky), 5km , 3km, 2km, 1km, 500m

Prager Bahngehen:  Männer, Frauen, Seniorinnen, Senioren, Jugend, Kindern: U17-U7

Gehenbewerbe: 1 Stunde, 10km (im Rahmen des Studnegehens), 5km, 3km, 2km, 1km, 500m  

 

Datum:  19.října 2019  / am 19. Oktober 2019          

Místo / Ort / Adresse:

·        Olymp Praha
Centrum sportu Ministerstva vnitra
Za Císařským mlýnem 1063/5; Praha 6

·        Atletický tartanový ovál (400 m) / Athletik-Stadion: Tartanbahn 400m

Přihlášky / Anmeldung : https://www.sportt.cz/register/854

Návod na registraci / Anleitung zur Anmeldung: http://www.sportovniservis.cz/system/faq/registrace

Přihlášky do 18. října 2019 přes výše uvednou registraci nebo na místě v den závodu do 9:30hod / Anmledung bis 18. Oktober 2019 unter o.g. Anmeldungsystem oder vor Ort am 19. Oktober bis 9:30Uhr!

Startovní listina / Teilnehmerliste – ONLINE : https://www.sportt.cz/startlist/854

Startovné / Startgeld:

·        Startovné 150 Kč / 6 € pro závodníky přihlášené přes internet. Je možné zaplatit buď předem, nebo na místě. Účastníci, kteří nebudou předem přihlášeni platí plné startovné 300 Kč / 12 € / Startgeldgebühren:  6 € für Anmeldung über Anmeldungsystem vorab / 12 € für Anmeldung vor Ort

·        Děti, dorostenci a junioři startovné neplatí / Kindern und Jugend U7-U17 kein Startgeld!!!

Časový program chůze na dráze /  Zeitplan – Bahngehen:

Start  v 10:00hod:          500 m děti + 1000 m přípravky,žactvo U7-U11 + 2000 m mladší žactvo U12+U13

Startzeit um 10:00Uhr:   500 m Kindern + 1000m Jugend m/w U7-U11  + 2000 m Jugend m/w U12+U13 

Start v 10:15hod:            3000 m starší žactvo a dorostenci U14+U15+U16+U17  + 5000 m muži / ženy  

Startzeit um 10:15Uhr:   3000m Jugend  m/w U14+U15+U16+U17  + 5000 m Männer / Frauen

Start v 11:00hod:            Hodinovka – skupina B  muži / ženy

Startzeit um 11:00Uhr:   1 Stunde – Gruppe B  Männer / Frauen

Start v 12:15hod:            Hodinovka – skupina A muži / ženy

Startzeit um 12:15Uhr:   1 Stunde – Gruppe A  Männer / Frauen

Informace / Auskünfte: ing. Martin Nedvídek, mobil +420 602 415 179, e-mail: info@50ka.cz

Vyhodnocení závodu / Auswertung:

·        Vyhlášení výsledků bude provedeno po závodě v prostorách stadionu.

·        Die Siegerehrung für allen Klassen findet nach den Wettbewerben direk am Stadion statt.

·        Pro všechny závodníky i fandy sportu je připraveno vydatné občerstvení. Točíme pivo, grilujeme domácí klobásy. 

·        Für alle Teilnehmer sowie Sport-Fans wird sehr kalorische Erfrischung serviert. Wir zapfen tschechisches Bier und es werden hausgemachten Bratwürste gegrillt!!!

Finanční odměny pro Hodinovku chůze kategorie muži a ženy / Geldpreise für Studengehen Männer und Frauen:

1. místo / Platz : 500 EUR  Hodinovka muži + ženy / 1 Stunde M + W 

 

2. místo / Platz : 300 EUR  Hodinovka muži + ženy / 1 Stunde M + W

 

3. místo / Platz : 150 EUR  Hodinovka muži + ženy / 1 Stunde M + W

Každý účastník závodu obdrží hodnotné věcné ceny a upomínkový dárek / Jeder Teilnehmer wird preisgekrönt und bekommt ein Souvenir.

Doprava / Verkehrswesen:

Autobusem č. 131 na zastávku Goetheho (autobus jezdí od stanice metra A Hradčanská), poté pěšky dle mapky.

Autem okolo Výstaviště Holešovice do ulice Za elektrárnou, okolo parku Stromovka až skoro na konec ulice Za Císařským mlýnem.

pchh mapa

Obecné informace / Allgemeine Bedienungen:

·        Hlavním sponzorem akce je společnost SMOLA KONSTRUKCE s.r.o. 

·        Pořadatel neručí za osobní věci zúčastněných

·        Závodníci všech kategorií startují na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), mládež do 18 let na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců.Pořadatelé doporučují všem startujícím, aby ve vlastním zájmu nastoupili k závodu po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu a aby se podrobili lékařské prohlídce. Pořadatel startující nepojišťuje.

·        Šatny, WC, sprchy, občerstvení v areálu

HODINOVKA 19 web