Diskuse a návrhy na téma zařazení chůze žen do I. a II. ligy.

Autor: svitak | Kategorie: Novinky | Datum: 26-09-2014

 Návrh na úpravu od Davida Šnajdara

Trenérská sekce sportovní chůze TR ČAS navrhuje využít úspěchy v poslední době Anežky i Elišky Drahotových na různých vrcholných soutěžích. Chůze se těmito úspěchy zapsala do povědomí potenciálním zájemcům. Jde nám o dlouhodobé posílení postavení sportovní chůze v rámci atletických disciplín s poukazem na to, že chůze nabízí možnost pro kluby relativně lehce získávat body do ligových soutěží. Proto chceme na nejbližší schůzi SK ČAS navrhnout, aby byla zařazena chůze žen do soutěže I. i II. ligy skupin všech skupin.

V souvislosti s tímto krokem chceme udělat pobídkový systém pro zájemce o chůzi z kteréhokoliv klubu. S pomocí bývalých i současných chodců chceme vytvořit centra, kde budou zájemci o chůzi seznámeni s technikou a pravidly chůze.

Nabízí se tato centra, kde chceme zájemce školit a připravovat na závody.

Praha                                                                  trenéři – M. Fliegl, P. Kratochvíl, P. Brandejský, Z. Simon

Liberec, Jablonec n.N., Turnov              trenéři – F. Párys, M. Netolická

Nový Bor, Česká Lípa                                  trenéři – P. Choděra, M. Sviták

Jilemnice, Nové Město nad Metují, Trutnov, Hradec Králové   trenéři – D. Šnajdr, I. Piták

Olomouc                                                            trenéři – R. Kovář, A. Lajčík

Opava                                                                 trenér – J. Malysa

Havířov                                                              trenér – J. Polášek

Proto se na vás, výše jmenované, obracím, abyste vyslovili svůj názor na tuto iniciativu, případně navrhli další kandidáty. Hlavně potřebuji spojení jak na mobil, tak také na e-mail.

Všichni musíme vyvinout iniciativu, abych mohl na příští schůzi soutěžní komise ČAS náš návrh tímto podpořit.

 

Závěrem prosím Ivoše, aby návrhem zařazení chůze žen do všech lig, seznámil Tomáše Dvořáka.

S Ivošem jsem o iniciativě mluvil a myslím, že jsme se shodli, že z dlouhodobého hlediska je to krok správným směrem. Že budeme umět odpovědět na „nejapné“ poznámky: „A kdo tam bude chodit?“ No přeci ty holky a dámy, které si postupně kluby vytrénují, přestoupí, nakoupí, poté co pochopí, že se na chůzi dá získat významná část všech bodů družstva! Dokud si chůze nezačnou vážit kluby, trenéři a vedoucí družstev skrze ligové body, těžko po ní vzroste poptávka. Řada z nás před lety začala právě díky chůzi v ligových soutěžích… /dD/

Poznámka Rosti Kováře:

  Ahoj přátelé,
     s navrhovaným způsobem řešení situace české chůze žen nelze nesouhlasit. Každý podobný krok je určitě správný. Ještě větší přínos pro naši disciplínu by určitě mělo i její zařazení do mládežnických soutěží, kde je zařazena jen na celostátní úrovni. (Výjimkou je snad jen Liberecký kraj.) Potom dochází k podobným situacím jako u nás v Olomouci, kdy si vedoucí družstev vzpomenou, že taková nějaká disciplína existuje a chtějí rychle někoho naučit jak někoho během 14-ti dnů ji naučit. Výsledkem jsou podobné výsledky jako na mistrovství Moravy žáků v Šumperku kde se na 3km chůze objeví čas přes 26 minut. Věřím, že prosadit chůzi do soutěží mládeže asi narazí na odpor oddílů, ale když to jde v některém z krajů, snad by to mohlo i jinde.
     Rád bych však tuto příležitost využil i k návrhu do termínovky pro příští rok. V sobotu jsem startoval na 64. ročníku závodu „Kolem Máchova jezírka“ v Třebíči. Účast byla opravdu tristní (10Km nás šlo jen 5 mužů, z toho 4 veteráni). Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z posledních tradičních závodů je to smutné. Proto bych navrhoval pro příští rok uspořádat zde mistrovství veteránů ČR. Po závodě jsem na toto téma i hovořil s pořadateli a ti by toto řešení přivítali. Zvláště když se jedná o „půlkulaté“ jubileum.
    Přeji hezké podzimní dny.
                                              Rosťa Kovář

Příspěvek Františka Páryse

Ahoj,

zaslaný návrh podporuji a navrhuji rozšířit uvedený seznam center podporujících chůzi o položku:

 Jablonec:  trenérky – Jandová, Mikulová

 Spolupráce s nimi funguje výborně, samy ve svých skupinách vybírají vhodné adepty pro chůzi a samostatně je učí základy této disciplíny. Následně mi pak už předávají závodníky, kteří si zvolili chodeckou specializaci a na jejich další přípravě se podílíme společně.

Domnívám se, že čím víc položek bude v uvedeném seznamu center figurovat, tím bude jeho váha větší.

 K příspěvku Rosti Kováře: Zařazení chůze do krajských soutěží družstev mládeže je v kompetenci Krajských soutěžních komisí. Proto je nutné, mít i v těchto orgánech své zastoupení. Petr Choděra a Míla Sviták mohou potvrdit, jaké úsilí nás stálo (a opakovaně stojí) systém chodeckých soutěží v Libereckém kraji uhájit. Domnívám se, že např. tohle je prostor pro bývalé závodníky, či stále ještě závodící chodce-veterány. Kdo se necítí na to, být trenérem, měl by se angažovat jako funkcionář či rozhodčí. Čím větší bude naše zastoupení v orgánech ČASu na všech úrovních, tím větší je šance, něco změnit.

 Zdraví  František