Pan doc. MUDr. Petr Brandejský, CSc., odešel…

Autor: svitak | Kategorie: Články, Novinky | Datum: 20-01-2023

Před devíti lety jsem s radostí  na těchto stránkách přál Petrovi a Janu Brandejským k 75 letům v plné síle.

Dnes 19. 1 .2023  pan doc. MUDr.  Petr Brandejský, CSc. odešel. Snad odešel rozhodovat naše závody a snažení shora  a snad nám bude laskavou a moudrou oporou,  jako tomu bylo vždy za jeho života mezi námi.

Nikdy jsem si neuměl představit českou chůzi bez Pana doktora Petra Brandejského a bral jsem ho jako samozřejmou součást našich závodů a diskusí kolem chůze.  A neumím se to představit ani teď. Jeho klidný přístup, smysl pro fair-play, životní styl, jedinečná pečlivá dikce, originální osobnost, ochota pomoci druhým a jeho trenérské úspěchy budou chybět několika generacím závodníků, kteří „našeho“ doktora (docenta) Petra Brandejského znali.

Těch vzpomínek, tolik vyšetřených chodců a chodkyň a dalších sportovců v Salmovské v Ústavu tělovýchovného lékařství 1. LF UK, kde byl do r. 2004 přednostou! Těch profesionálních rad! Tolik úspěšných svěřenců včetně olympioniků! Těch bouřlivých i dělných schůzí u něj v ordinaci, kdy jsme v roce 1992 po rozpadu Československa budovali českou chůzi! Tolik závodů,  které absolvoval jako závodník nebo jako rozhodčí! Nechce se mi stále uvěřit, že by to byly už jen vzpomínky!

A tolik historek, které má s „naším“ doktorem každý kdo jej potkal! V každém z těchto příběhů je vysoký morální kredit a úcta k druhým a smysl pro fair-play. Vzácné vlastnosti, kterým se pan doktor Brandejský nikdy nezpronevěřil.

Společně se svým bratrem MUDr. Janem Brandejským od padesátých let  vytvořili silnou chodeckou dvojici, včetně reprezentace tehdejší ČSSR, od roku 1958 byl  Petr a Jan trenérem, rozhodčím a funkcionářem a samozřejmě závodníkem ve své kategorii, Petr působil v Praze, Jan  působí stále aktivně v Jablonci nad Nisou. Pokud se někomu podařilo stárnout důstojně, bez stařeckého hašteření a stihomamu, jsou to právě bratři Brandejští.  V tom jsou pro mne osobně vzorem a nadějí, že toho lze dosáhnout.

Ostatně příspěvky Petra Brandejského na těchto stránkách mluví samy za sebe. Kdo jej nahradí? Kdo nahradí jeho fenomenální paměť chodeckého statistika?

Za svůj smysl pro fair play byl také v roce 1999 Petr oceněn s odůvodněním za celoživotní prosazování čestného přístupu ke sportu i jednání v osobním životě.

Na závěr budou nejlepší vlastní slova našeho pana Doc. MUDr. Petra Brandejského, CSc.,: „Každý pohyb je lepší než nečinnost. Po 20. roce věku by se měl každý poradit s tělovýchovným lékařem, zda je natolik zdravý, aby si mohl dovolit neprovozovat žádný sport“.

„Pohyb je jedním ze 4 základních projevů života spolu s výměnou látkovou, dráždivostí a rozmnožováním.”

 

Jsou lidé, kteří jsou nenahraditelní. Pan doktor Petr Brandejský mezi ně rozhodně patří

Veliká čest jeho chodecké i lidské památce!

R.I.P.

Míla Lapka