informace o přihlášení ke startu mimo MČR

Autor: svitak | Kategorie: Novinky | Datum: 11-02-2019

závodníci přihlášení ke startu na MČR posílají přihlášky technickému delegátu do 11.března 2019 a neplatí startovné
závodníci, kteří chtějí startovat mimo MČR, platí startovné 15 eur ( konto pořadatele – SK72 0200 0000 0000 20127412 BIC SUBASKBX) a posílají přihlášky do 13. března 2019  na:
Petr Kratochvíl