Ještě k diskuzi o vedení CHK a valné hromadě.

Autor: svitak | Kategorie: Novinky | Datum: 27-11-2013

Milý Richarde ……..a všichni podobně smýšlející,

Je velmi jednoduché urážet a kritizovat osoby, které něco dělají. Diskutovat samozřejmě můžeme o tom,  jestli to dělají dobře a co a jak by šlo dělat lépe. Ale bylo by mi trapné, pokud sám nic nedělám (a výsledky Vaší havířovské skupině opravdu chybí), plivat na ty, za nimiž výsledky fakticky stojí. A vymlouvat se na to, že nemůžete pracovat lépe, protože Vám stále někdo ubližuje a nepodporuje Vás je téměř vrcholem této trapnosti.

Ano,  je fakt, že systém přípravy, který současný reprezentační trenér praktikuje a prosazuje, je náročný a velmi těžce zvládnutelný.  Já sám jsem ho, i vzhledem k tomu, co vše jsem se snažil stihnout souběžně (2 VŠ apod.), nezvládl. Ale nestěžuji si a nekritizuji. Prostě schopnost v mezinárodním (ne českém) měřítku opravdu uspět, má málokdo. Těmto nemnohým se snaží současné trenérské vedení reprezentace pomoci. Protože určitě nebudeme hodnoceni podle množství účastí na reprezentačních akcích, pokud tam budeme uzavírat startovní pole. A vedení asi pracuje dobře. V poslední době za nimi výsledky stojí. Opravdu výsledky a ne nominace někam na pohár s odřenýma ušima, kdy se na start někdo dostane pouze díky průměru výkonů do družstva (sám nemajíc limit splněný:-)).

5. a 7.místo na MS (Dibelková 2005, Drahotová A.2013), 8., 6., 14.místo MSJ (Dibelková 2002, Drahotovy A.a E. 2012), bronz a stříbro na ME23 (Dibelková 2005, Schindlerová 2009) a k tomu ještě 2 x 6.místo (Dibelková 2003, Schindlerová 2007), 7.místo (Gdula 2013), 9.místo (Pelantová 2007), 6.a 11.místo na MS17 (Drahotovy A.a E. 2011.
A na pohárech? 2011   7.Drahotová Anežka, 11.Drahotová Eliška a družstvo juniorek 3.místo
2013   2.Drahotová A., 7.Drahotová E.(posunovalo se po DQ vítězné Rusky pro pozitivní dop.nález), 2.místo družstva

Nemají všechny tyto výsledky jednoho společného jmenovatele? Zkuste se zamyslet!
Je hrozně lehké se ušklíbat, ale faktem je, že závodníci trénující s Ivošem Pitákem opravdu trénují. Je to někdy na doraz. A také vím, že se Ivoš Piták, na rozdíl od Vás, hodně nechá poučovat. Že se učí stále a spolupracuje s dalšími trenéry (i z jiných sportů a i ze zahraničí) a spolupracovníky. Ty výsledky totiž přišly díky širokému, spolupracujícímu týmu. Nikdo nejsme dokonalí. Protože jestli si někdo myslí, že všechno dělá dobře a že ho nemá kdo poučovat…………..no, nebude asi příliš úspěšný.

Jsem velmi zvědavý, jestli Ty, nebo někdo z Havířova dorazí v neděli na valnou hromadu. Tam bude dostatek prostoru věci probrat, správně pojmenovat chyby a pokusit se najít cestu k jejich řešení. Určitě není vše optimální a jistě se mnohé dá dělat lépe. Jenže planým pomlouváním a hloupými řečmi se ještě nikdy nic kupředu nepohnulo.

Lukáš Pazdera