K debatě v Novém Mestě

Autor: svitak | Kategorie: Novinky | Datum: 17-07-2017

Vážení příznivci chůze,

Protože asi nebudeme všichni na Procházce v Novém Městě, dovolte několik slov k docela vzrušené debatě. Termín bohužel nevyhovuje nikdy všem, navíc se kříží s Aarhusem a je po ME do 20ti let v Grossetu a před přípravou na MS v Londýně.  Proto se omlouvám, jsem jako RCH v Grossetu a smutnou povinnost uložení uren rodičů nemohu už posunovat na stále další víkend. Proto jsme navrhovali schůzku hned v Rumburku, kde k prvnímu setkání již došlo.

Protože jsem byl několikrát napadán z nečinnosti, dovolte alespoň namátkou každé 2 roky školení rozhodčích I. tř na chůzi, a pak rozhodčí specializace chůze, vznik metodiky chůze pro metodickou komisi ČAS,  tento rok k tomu přibyl dvakrát seminář pro trenéry v Pardubicích a v Olomouci, příprava Vize 2020, chodecká komise mnohokrát per rolam,  MU a EP v Poděbradech a agenda mezinárodního rozhodčího,  atd.

Je naprosto pravda že dovnitř hnutí jsem už aktivity nepodněcoval – změnil se totiž zcela manažerský způsob vedení ČAS a i díky příčinám uvedeným ve Vizi, naše schůze valné hromady nemají pro Svaz žádný význam. To mi samozřejmě dost vadí, ale je to faktem, proto navrhuji jiný formát Chodecké rady ve Vizi,  aniž bych se hlásil k nějakému jejímu vedení, to už opravdu ne – ostatně podle návrhu by jí měl jmenovat Svaz a ona pak vydávat nám chodeckému hnutí účet ze své činnosti.

Vzájemná setkání, jakkoli jsou příjemná, pokud nejsou jejich výsledky respektovány Svazem a všemi, co se kolem chůze motají, jsou pak z hlediska odpovědnosti za chůzi jen ztrátou času. Formát chodecké komise se zdá, že dosloužil, říkám to věcně a bez jakékoli trpkosti, naopak, dlouho tento orgán existoval a splnil svoji úlohu při přechodu československé chůze na českou a při vytvoření chodecké sekce na TR ČAS a v mnoha dalších věcech.  Jsem rád, že jsem u toho mohl být s Vámi ostatními.

Co kdo udělal a neudělal pro chůzi je diskuse trochu mimo – a proto bych nerad v této debatě pokračoval. Každý udělal podle svého svědomí pro i proti, i třeba v dobrém úmyslu, nejsme placení funkcionáři hodnocení podle úkolů. Změnila se také velmi doba – pracovní kariéra a udržení místa, firmy, pozice stojí mnohem více úsilí, než dříve. A je to škoda, protože chůze vyžaduje energii i produktivního a studentského věku, nejen těch, kteří prostě mají čas v důchodu. Bez nich by se to však neobešlo, ale nemohou při sebelepší vůli nahradit věkově vyvážené manažerské vedení chůze.

V anketě, jak jsem zjistil, že zatím málo hlasů, 21 – a termín se 22. 7 se blíží, bude to dobrý podklad pro jednání – panuje tam velká shoda, v přehledu podstatných otázek až 100%. To je velká devize pro jednání se Svazem. Pokud jste ještě nevyplnili, využijte tohoto vkladu Adama Nedvídka, kterému chci za toto a za moderátorské úsilí poděkovat. Otázky ligy žen atd., které nejsou součástí ankety se samozřejmě budou probírat také, vše, co pomůže vrátit chůzi do systému bude dobré. Vše, co půjde, mimo struktury ČAS nás v současné situaci může oslabit jako disciplínu.

Nám jde přece o výsledky, o srovnatelné výsledky s ostatními atletickými disciplínami, nechceme být zvláštní skupinkou tolerovaných turistů. A jde nám o to, povzbudit trenéry pro chůzi a zvýšit výkonnost mládeže – a vpadnout do soutěží ČAS jako rovnocenný partner. Je to pořád stejné a pořád to opakuji. Tomáš Kratochvíl to dobře a stručně popsal ve své reakci.

V této souvislosti snad každému připadne 7 místo A. Drahotové na ME do 22 let jako výkon právě včas a ne jako neštěstí, že má snahu se vrátit a bojovat nejen za sebe o posty v první světové desítce. Tím samozřejmě není vyřešeno nic z Vize, ani ona sama nemůže nahradit stávající ne-systém, ale je jediným relevantním argumentem ve hře o budoucnost chůze. Moc bych si přál, při všem přátelství s Ivošem, aby mu vyrostla konkurence ještě lepších umístění. I jamu samotnému by to moc prospělo. Vize je otevřená, ale je také o osobní odpovědnosti a odvaze jedinců, závodníků a trenérů nastavit krk nevybíravé kritice, jak jsme svědky i z naší diskuse, i kariéru – kteří se vydají touto cestou. My jako chodecké hnutí k tomu můžeme vytvořit normální fungující prostředí a pojmenovat věci pravými jmény, což se v této diskusi konečně děje.

S pozdravem a přáním zdaru při procházce v N.M.

Míla Lapka