Petr a Jan Brandejští oslaví 75 let

Autor: svitak | Kategorie: Novinky | Datum: 07-08-2014

Náš – tím myslím náš chodecký –  pan doktor Doc. MUDr. Petr Brandejský, CSc., společně se svým bratrem MUDr. Janem Brandejským se dožívají 18. srpna pěkně kulatého výročí sedmdesáti pěti let. Roku 1953 vytvořili silnou chodeckou dvojici, včetně reprezentace tehdejší ČSSR, od roku 1958 je Petr a Jan trenérem, rozhodčím a funkcionářem a samozřejmě závodníkem ve své kategorii, Petr působí v Praze, Jan v Jablonci nad Nisou.

Pokud se někomu podařilo stárnout důstojně, bez stařeckého hašteření a stihomamu, jsou to právě bratři Brandejští.  V tom jsou pro mne osobně vzorem a nadějí, že toho lze dosáhnout. Vyvolávají pocit jistoty, a pokud něco řeknou, je to k věci, na úrovni, uvážené a podložené. Ostatně příspěvky Petra Brandejského na těchto stránkách mluví samy za sebe. Za svůj smysl pro fair play byl také v roce 1999 Petr oceněn s odůvodněním za celoživotní prosazování čestného přístupu ke sportu i jednání v osobním životě. Petr i Jan se neváhali postavit bez rozpaků vůči praktikám tehdejšího ČSTV i tehdejšího reprezentačního trenéra J. Benčíka, pokud se to neslučovalo s jejich svědomím. Nevím, nakolik si dnes uvědomujeme, že to zdaleka nebylo bez rizika pro jejich budoucnost a povolání, a že to nebyla běžná praxe.

Po rozpadu Československa 1992 se stal Petr oporou nové Chodecké komise, kde působí aktivně dodnes jako koordinátor trenérů, lékař, samozřejmě kromě fenomenální statistické paměti, kde je prostě nenahraditelný.

Dovolte, abych jménem Chodecké komise oběma bratrům Brandejským popřál mnoho zdraví a snadné překonávání občasných zdravotních potíží posledních let. Bude to ku prospěchu české chůze i jednotlivých chodců a chodkyň, my všichni máme díky Petrovi otevřené dveře a kontakty do Ústavu tělovýchovného lékařství 1. LF UK, kde byl do r. 2004 přednostou.  Dále bych chtěl oběma popřát radost ze života, jak osobního tak sportovního.

A na závěr vlastní slova Doc. MUDr. Petra Brandejského, CSc., ani po pěti letech od jejich sedmdesátin jsem nenašel výstižnější a platnější: „Každý pohyb je lepší než nečinnost. Po 20. roce věku by se měl každý poradit s tělovýchovným lékařem, zda je natolik zdravý, aby si mohl dovolit neprovozovat žádný sport“.

Do dalších let samé dobré věci.

S úctou

Míla Lapka, předseda CHK