Poděbrady 2016, 2017 a EP

Autor: svitak | Kategorie: Novinky | Datum: 01-03-2016

 

Vážení chodci a přátelé našeho sportu,

Protože se objevilo mnoho dohadů kolem letošních Poděbrad 2016, včetně fám, že Poděbrady nebudou a podobných nesmyslů, chtěl bych věci uvést na pravou míru.

Jak víte ze zpráv od Petra Kratochvíla, zveřejněných na těchto stránkách, došlo k jeho odstoupení z OV Poděbrad 2016, společně se Zdenkem Simonem a celého dosavadního OV. Své důvody vysvětlil, takže není třeba dále tuto situaci dramatizovat.

Pro úplnost dodávám informace, potvrzené ČAS, jaký byl sled událostí.

V průběhu jednání při „Convention 2015“ mezi zástupci ČAS (L. Varhaník, T. Janků) a zástupci SCHP (P. Kratochvíl, Z. Simon) došlo k dohodě ohledně společného postupu při přípravě EA Permit minku Poděbrady 2016 a následně při přípravě Evropského poháru 2017. Dne 18. Ledna 2016 došlo k ustavující schůzi OV EP 2017, kde byl předložen ke schválení i operativní výbor pro organizaci EA Permit mítinku 2016, včetně zastoupení příslušníků SCHP pánů Kratochvíla  a Simona. Permit mítinky 2016, resp. 2017 byly plánovány jako testovací pro uspořádání EP 2017 a tedy i organizační struktura byla naplánována tak, aby byla funkční pro pořádání dle pravidel a manuálů EA. Po následné poradě nově vytvořeného operativního výboru dne 27. 1. 2016 došlo k několika dalším jednáním s ředitelem ČAS panem T. Janků a předsedou operativního výboru „Poděbrady 2016“ panem F. Fojtem. Vzhledem k rozdílným názorům na personální obsazení (nutno podotknout, že pro rok 2016 byla ze strany ČAS  celá struktura OV zachována a zároveň výrazně posílena ze strany zaměstnanců ČAS a externích spolupracovníků ČAS, kteří se podíleli i na organizaci HME 2015 v Praze, nejúspěšnějšího HME v historii) i na přednesené finanční požadavky k dohodě mezi zástupci SCHP a ředitelem ČAS nedošlo. Dosavadní předseda OV „Poděbrady Walking“ oficiálně oznámil dne 3. 2.2026 svoji rezignaci, včetně rezignace pana Z. Simona a následně celého dosavadního realizačního týmu.

Tolik oficiálně, podle mého to rámcově  odpovídá tomu, co uvedl  Petr Kratochvíl. Ten pak pěkně poděkoval dosavadnímu OV, hlavně Z. Simonovi, a jemu zase – a zcela právem – Dr. Brandejský.

Většina věcí v našem světě však není černobílá. Takže v onom poděkování těm, kteří se podíleli, i když nestejnou měrou, na vysoké mezinárodní úrovni Poděbrad chybí sponzoři, minulí i ti současní, a z nich ten hlavní – ČAS. Chybí tam i další jména, od cílových rozhodčích až po pana Moravce, obětavě zajišťujícího občerstvovačky, chybí tam dosavadní předseda minulých ročníků pan Šorm a další. Je mi jasné, že nešli všichni vyjmenovat do seznamu, ale rád bych je alespoň takto namátkově připomněl. Rád bych také připomněl dosti velkorysou sponzorskou smlouvu společnosti   Smola Konstrukce s.r.o.  s  Českou atletikou pro Poděbrady,  kterou Pepa Smola také nijak nezrušil a bude v ní pokračovat až do roku 2018.

Mnozí z nich pokračují v OV Poděbrad 2016 a v přípravě EP 2017 nadále, chodci zde mají své zastoupení jak v mé osobě  tak ve funkci Jirky Šorma nebo Honzy Reina.  A nesmíme zapomenout na hlavního koordinátora,  předsedu OV pana Františka Fojta. Myslím, že zkušenějšího člověka, který navíc byl skoro u všech ročníků Poděbrad, si těžko můžeme přát.  Poděbrady 2016 jsou plánovány jako velká akce, odzkoušení průběhu pro EP následující rok, včetně očekávané účasti cca 500 dětí ve vloženém běžeckém závodě, včetně zábavné atletiky pro děti a podobně, jak už bylo nastartováno v minulé ročníku. V programu Poděbrad je na co dobrého navazovat co zde od minulých ročníků zůstalo, s tím lze jen souhlasit.

Rád bych zmínil i vnější faktory, na které se v organizačních starostech a běhu problémů docela zapomíná – a to je jasná podpora vedení ČAS Poděbradům a EP, to jsou osobní jednání s předsedou svazu panem Varhaníkem, dotažené díky němu do konce na radě EA. A jako druhý faktor je zde podpora města Poděbrady, nejen finanční, ale i neobyčejně přátelská a lidská, současný starosta pan František Langr pochopil Poděbrady a EP jako šanci pro svoje město a pro propojení sportovních a uměleckých aktivit.

V takovém nastavení jsme schopni uspořádat EP na očekávané úrovni, o tom jsem přesvědčen a proto jsem do této akce šel, neboť jsem tento strategický krok, tak jsme jej prodiskutovali na valné hromadě, považoval za nejdůležitější pro rozvoj naší disciplíny i z hlediska toho faktu, že se do EP zapojí v podstatě celý Svaz. Chceme, aby se o nás vědělo, aby přestaly potíže s rozpočtem Poděbrad, aby každý na Svazu věděl, co jsou Poděbrady a na jak vysoké úrovni tento mítink probíhá nebo to bude jen „naše“ záležitost? Rozsah Poděbrad a samotná pravidla pořádání EP tuto druhou možnost vylučují.

Samozřejmě, úspěch není předem nikdy zaručen, ale bez toho, že jdeme do samotné akce,  se  můžeme dostat do situace, kdy nám ujede vlak světové a evropské chůze. Dobrým příkladem je sousední Rakousko, kde nepřehledné spory dvou frakcí o to, kdo má chůzi na starosti a kdo má právo pořádat závody, vedou k dlouhodobě neutěšené situaci.

Poděbrady zůstávají otevřené pro všechny chodce všech výkonnostních kategorií. Od legend na 1km, veterány a mládež na 5km, juniory a juniorky na 10km až po mistrovské kategorie mužů a žen na 20km.  Tento model otevřenosti se budeme snažit zachovat v nějaké formě i pro nadcházející EP.  Řeči o tom, že chodecká veřejnost neexistuje, že je chodecká komise již zbytečná a podobně nejsou tak zcela pravdivé. Bez vašeho mandátu by tak vysoká úroveň Poděbrad nebyla, stejně jako plány na organizaci EP.  O dalším mandátu se můžeme neformálně pobavit v Olomouci, zkušenost posledních let mi však říká, že každý spěchá domů, zvláště na Velký pátek a věnovat alespoň 3 hodiny valné hromadě zde by asi nebylo nejlepší, zvláště když je připraveno slavnostní připomenutí výročí Olomouce.   (Svolat valnou hromadu na konci loňského roku z důvodů pracovních úkolů spojených s novými funkcemi na fakultě JU a UK jsem prostě nemohl zodpovědně stihnout a připravit se na ni, za což se omlouvám a rámcový termín navrhuji neformálně dohodnout v Olomouci, nejlépe po OH sezóně, snad pro nás dopadne podle očekávání).

Uspořádání EP má i další rozměr, který bych rád zmínil. Je to rozměr pro chůzi ve strukturách IAAF. Je to důkaz, že my – tedy ČR s dlouhou chodeckou tradicí – je schopna takový podnik příští rok upořádat. Podle našeho svědomí čistě a čestně. Jestli mám někomu poděkovat za širokou podporu Poděbrad, jste to právě vy – závodníci, trenéři a dobrovolní rozhodčí, organizátoři, příznivci chůze,  pro které jsou Poděbrady chodeckým svátkem, stejně jako pro mne.

Oficiální informace o Poděbradech najdete na stránkách ČAS, nyní v novinkách –   zaostřeno na – (odkaz viz níže a také jej okamžitě pečlivě uvedl Míla Sviták zde na stránkách),   během pár dnů zde bude i přímý odkaz na oficiální stránku pro Poděbrady, vedenou pod pořadatelem – tedy ČAS. Současné stránky poděbrady walking. com již informace o ročníku Poděbrad 2016 neobsahují. Jsou to stránky, které historicky provozuje SCHP, a jsou zde pěkné fotografie a výsledky minulých ročníků a pozvánky na další závody, takže jako zdroj archivních informací o Poděbradech bych ji určitě zachoval, zvláště když tam bude linkou odkaz na oficiální stránky ČAS. Pak, myslím, není co řešit.

S mnohými z vás se uvidíme 9. 4. 2016 při závodě legend.  Doufám, v této mírné zimě jste tu formu na 1km určitě chytli.

 

Míla Lapka

Předseda CHK

 

Současné oficiální info o Poděbradech na:

http://www.atletika.cz/zaostreno-na/podebrady-walking-2016/

Od března budou fungovat nové stránky pouze pro Poděbrady:

http://www.podebrady-walking.cz/