Poznámky ze setkání  chodců, činovníků ČAS a příznivců chůze

Autor: svitak | Kategorie: Novinky | Datum: 06-08-2017

 

Poznámky ze setkání  chodců, činovníků ČAS a příznivců chůze 29.7. v Novém Městě nad Metují

18:30 – 19:45

Přítomni: Svatopluk Kubíček, Lukáš Lebr, Sára Krumlová, František Zouhar (všichni rozhodčí), Jacek Přibáň (místopředseda ČAS), Ondřej Veverka (předseda SK ČAS), Libor Šnajdr (předseda KAS KHK), Petr Kratochvíl, Věra Šnajdrová, František Párys, Dušan Molitoris, Karel Ketner, Miloš Dušek, David Šnajdr

  1. Setkání zahájil D.Šnajdr; účastníci měli k dispozici tištěné materiály dostupné na webu chodec.wz.cz (Revitalizace, Kompaktáta, Vize 2020, stanovisko M. Lapky, Podklady k jednání od MUDr. Brandejského)
  2. Šnajdr zrekapituloval vývoj jednání o české sportovní chůzi od dubna 2017 do dnešního dne a označil za nešťastné „rozklížení“ chodeckého prostředí dvěma materiály, které jsou zbytečně stavěny vzájemně do opozice. Protože je pro další požadavky chůze potřeba informovanost a souhlas i „nechodeckých“ činovníků svazu, je nutné vynést a obhájit argumenty i mimo chodeckou komunitu.
  3. Šnajdr shrnul nezbytné nejbližší kroky:
  4. a) zpracovat a předložit Soutěžní komisi ČAS návrhy na úpravu Soutěžního řádu – doplnění chůze do soutěží:

–  družstev mládeže v krajích, semifinále a finále MČR; navrhnout délku tratí pro jednotlivé kategorie; doporučit konání krajských přeborů všech kategorií i v chůzi v hale a venku; požádat Předsednictvo ČAS o doporučení těchto doplnění jednotlivým KASům.

– zařadit chůzi do I. a II. ligy družstev žen (5km/ 5.000m resp. 10km/ 10.000m);

– zařadit 5.000m chůze jako MČR dospělých v hale (v rámci MČR v chůzi mládeže) .

Zdůvodnění: umožnit dostatečné množství soutěžních příležitostí, zvýšit frekvenci pořádání závodů zejména na stadionech, prostřednictvím bodů pro družstva a individuálních medailí (KP, MČR) zatraktivnit a zrovnoprávnit chůzi jako atletickou disciplínu pro mládež, U23 i dospělé. Zajistit kontinuitu závodění chodců individuálně i v družstvech (KPD, žactvo, dorost, junioři, II.liga, I.liga, extraliga, muži i ženy…) a to jak z pohledu věku (přechod mezi jednotlivými kategoriemi a hlavně přechod do dospělých), tak i výkonnosti (KP, KPD, II. liga, I.liga, extraliga, MU až reprezentace).

 

  1. Šnajdr předal slovo J.Přibáňovi, který nabídnul celkový pohled vedení ČAS na chůzi jako jednu ze svých disciplín; tlumočil zklamání svazu ze současné výkonnostní krize i neschopnosti spolupráce chodeckých aktérů (dodané materiály k diskuzi si J.Přibáň prostuduje dodatečně); svaz se nicméně chůze nezříká a doporučuje s jednotnými návrhy formálně postupovat přes příslušné odborné komise ČASu (Soutěžní, Mládeže, Metodickou a Rozhodčích). Komise jsou „filtrem“ návrhů „zdola“, které pak Předsednictvo zpravidla beze změn schvaluje.

Za nezbytný článek pro diskuzi a schvalování návrhů J.Přibáň označil Trenérskou radu a zejména T.Dvořáka.

J.Přibáň se pozastavil nad skutečností, že se ani v Rumburku, ani v NMMET nebyly schopny sejít zástupci obou pracovních skupin a vyzval k uspořádání ještě jedné platformy za účasti obou skupin, T.Dvořáka, J.Přibáně a předsedů dotyčných odborných komisí.

Současně J.Přibáň vyzval aktéry diskuze, aby se obrátili s požadavky přímo na jednotlivé KASy, které mají dle Stanov ČAS významnou autonomii.

  1. Místopředsedu doplnil O.Veverka z jednání Předsednictva ČAS, kde nebyly na pozadí současné krize chůze (výkonnosti i počtu závodníků) příznivě vnímány mzdové požadavky Vize chůze 2020 a direktivní tón, co všechno a za jakých podmínek „musí svaz financovat“. O.Veverka vyzval k sepsání jednotného návrhu na zařazení chodeckých tratí do výše uvedených soutěží a slíbil, že je SK na svém příštím jednání podpoří. Tyto návrhy je nutné předložit nejpozději v průběhu září, aby mohly být projednány pro soutěže 2018.
  2. V další diskuzi se zapojili F.Zouhar za pořadatelský AC Praha 1895 (PAS nevypisuje Přebor Prahy v chůzi!), P.Kratochvíl (SCHP Praha) v krátkosti vyvrátil údajné mýty „nechodců“ o škodlivosti chůze mládeže, K.Ketner (dobrá zkušenost vlastní i trenérská z kombinace běhu/ stýplu/ krosu a chůze v mládežnických kategoriích; pozitivní vliv ligových bodů v I. i II. lize mužů na Moravě, kde „pro snazší body“ roste počet chodců i aktivních oddílů). L.Šnajdr připomenul, že v SK NMMET je chůze historicky nejúspěšnější disciplínou od dob angažování J.Malysy (OH, MS, EP, SP), hostování slovenských reprezentantů K. Repaského a P. Korčoka v I.lize, D.Šnajdra (EP, SP), K. Maternové (SP) a V.Libnara (EP) a dalších medailistů z MČR. Chůze je nejvíce a nejstabilněji bodující disciplínou mužů SK v I. lize a baráži o extraligu a žen v baráži o extraligu a při účasti v extralize.

K.Ketner přislíbil přednést výstupy z dnešního jednání také J.Nejezchlebovi, chodeckému trenéru a předsedovi Moravskoslezského KASu.

 

Zapsal D.Šnajdr

V Novém Městě nad Metují 30.7. 2017