„Revitalizace“ české sportovní chůze

Autor: svitak | Kategorie: Novinky | Datum: 26-06-2017

Dobrý den,
navazuji na naše včerejší a dnešní jednání v Jablonci nad Nisou a posílám sepsané body, o kterých jsme se bavili. Doufám, že jsem to sepsal srozumitelně a správně.
Předem díky za zájem a podněty.


Jednotlivé členy orgánů ČASu prosím o zpětnou vazbu, kdy očekávají projednávání podnětů v komisích (M.Sadil, O.Veverka…)
Franta Párys se nabídl, že promyslí systém hodnocení ČP mládeže v chůzi…
David Šnajdr
724080831

Zařadit do nejbližšího jednání příslušných komisí ČAS níže uvedené body:

Soutěžní komise

Komise mládeže

– Projednat, schválit a doporučit zařazení chůze do soutěží družstev mládeže ve všech krajích ČR, pro kategorie staršího žactva, dorostu i juniorů a to jak v KPD, v semifinále MČR, tak i ve finále MČR družstev

zařadit pro žactvo 2000 m a 3000 m chůze (střídavě v kolech)

pro dorost 3000 m a 5000 m chůze (střídavě)

pro juniory/ juniorky 5000 m chůze

případně u žactva v jednotlivých kolech střídat 2000m chůze s další běžeckou vytrvalostní disciplínou (stýpl, 3000m atd.);

v některém z krajských kol vyhlásit krajský přebor v chůzi pro danou věkovou kategorii;

pro výběr na MČR žactva respektovat výkon i na 2000 m chůze, případně jiné „nemistrovské“ chodecké distance, pro dorost a juniory respektovat výkony na 3000 m chůze.

Soutěžní komise

– Zařadit chůzi do I.ligy žen (výhledově také do II.ligy žen); shodný model s ligovou chůzí mužů

– Obnovit MČR v chůzi dospělých v hale

Muži 5000 m/ nominační limit (návrh) 27:30 min. z dané halové nebo poslední hlavní sezóny

Ženy 5000 m/ nominační limit (návrh) 32:00 min. z dané halové nebo poslední hlavní sezóny

Konání současně s halovým MČR v v chůzi mládeže

– Význam těchto zařazení je v návaznosti chodeckých závodů při přechodu z juniorů do dospělých, zejména kategorie U23

Je třeba zajistit dostatek závodních příležitostí s oficiálním bodovým, nebo medailovým statutem a návaznost těchto závodů s věkem (kategorie) i výkonností (družstva mládeže/ ČP – MČR družstev – liga – MU – reprezentace).

Soutěžní i mládežnickou komisi informovat o zřízení ČP mládeže v chůzi.

Postup předkládání návrhů: 1. Odborné komisi (projednání, schválení, doporučení) – 2. Postoupení Předsednictvu ČAS (víceméně formálně) – 3. Doporučení KASům (dopisem, osobně delegátem/ hostem ČASu na výročních jednáních KASů).

Při Gigantu 24.-25.7. 2017 v Jablonci n.N. projednáno mj. s Ondřejem Veverkou (předsedou Soutěžní komise), Miroslavem Sadilem (členem Komise mládeže), Josefem Nejezchlebou (předsedou Moravskoslezského KAS), Liborem Šnajdrem (předsedou Královéhradeckého KAS), Petrem Bahenským (členem Jihočeského KAS) a Františkem Párysem (členem Libereckého KAS).

David Šnajdr

Petr Kratochvíl