ROZCHODÍME VYŠKOV

Autor: svitak | Kategorie: Novinky, Termíny | Datum: 21-04-2017

Orel Vyškov

pořádá 1.ročník

ROZCHODÍME VYŠKOV

v rámci

 Moravsko – Slovenského chodeckého poháru 2017

TERMÍN:    Pondělí 1. května 2017 v 10 hodin

MÍSTO KONÁNÍ:  Atletický a fotbalový stadion Vyškov, Mlýnská 737/10

ČINOVNÍCI: Ředitel závodu – Roman Weiter

                         Hlavní rozhodčí – ing. Marek Trojanec

PŘIHLÁŠKY PŘEDEM : do neděle 30. dubna 18h na e-mail: romanweiter@seznam.cz   

                                      ( příjmení, jméno, ročník, oddíl ) případně v den závodu za vyšší cenu

PREZENTACE:  Začátek – 9.00  a Ukončení – vždy 20 min. před startem dané kategorie   

                                                             ( pozor – ukončení platí i pro předem přihlášené)

STARTOVNÉ:  Děti  a dorost :         předem – neplatí     v den závodu – 50,- Kč 

                             Junioři + Dospělí:   předem – 50,- Kč    v den závodu – 100,- Kč, členové Orla Vyškov – neplatí

ŠATNY:  V prostorách pod tribunou (slouží pro převlečení, za ztráty pořadatel neručí)

POVRCH:  Umělohmotný povrch zn. Conipur SW, ovál 400m, 8 drah

ČASOVÝ POŘAD:   1000m          Přípravky                    ( 2006 a mladší )                           10:00

                                  2000m         Mladší žactvo                ( 2004 – 2005 )                             10:15

                                  3000m         Starší žactvo                  ( 2002 – 2003 )                             10:40

                                  3000m         Dorost                            ( 2000 – 2002 )                              10:40 

                                  5000m         Junioři/ky; Ženy        ( 1998 – 99;1997 a starší )              11:15

                                  5000m         Muži                             ( 1997 a starší )                        11:15 / (11:45)

 Pořadatel si vyhrazuje právo časový pořad upravit dle počtu přihlášených závodníků.

OBČERSTVENÍ: bude zajištěno v prostorách stadionu

VÝSLEDKY: Tištěné v místě prezentace a na webových stránkách:

                         www. atletika.cz, www.orlikvyskov.wordpress.com, www.mschp.cz

VYHLÁŠENÍ: Pod tribunou. Ihned po zpracování výsledků.

                          Ceny dle možnosti pořadatelů

UPOZORNĚNÍ: Za zdravotní stav zúčastněných sportovců odpovídá vysílající složka nebo závodník sám.

                             U startujících dětí zodpovídájí jejich zákonní zástupci!!!  

INFORMACE: www.orlikvyskov.wordpress.com

                         Anna Málková, mobil 773 995 663, e-mail: annamal187@seznam.cz,

                           případně Roman Weiter na tel. čísle 774 22 11 76