Setkání části chodeckých trenérů, činovníků a přátel chůze v Rumburku

Autor: svitak | Kategorie: Novinky | Datum: 04-07-2017

Vážení přátelé chůze.

Na setkání části chodeckých trenérů, činovníků a přátel  u příležitosti chodeckých závodů v Rumburku bylo navrženo vypracování společného dokumentu, na jehož bodech by se shodla velká většina chodců v ČR.

Nemá smysl nyní řešit, proč během posledních týdnů a měsíců vznikly 2 nezávislé návrhy, které si kladou za cíl v podstatě totéž a liší se jen v některých odborně-trenérských detailech.

Oba návrhy sledují stejný cíl – nenechat chůzi „zemřít“ a jako úspěšnou olympijskou disciplínu a rovnocennou atletickou soutěž udržet na stejné úrovni s ostatními včetně adekvátní podpory ze strany svazu.

Jako člověk nepodílející se na vzniku žádného z těchto návrhů, nabídl jsem, že se pokusím oba návrhy spojit v jeden. Tedy nalézt společné body (jen v každém dokumentu jinak formulované) a ty zachovat. A body, které jsou aktuálně konfliktní nechat pro případnou diskusi do budoucna. To vše proto, aby se na svaz šlo s materiálem, který bude „podepsán“ co největším počtem osobností, které mají v našem sportu jasné jméno.

Je mi jasné, že aktuální vztahy mezi některými lidmi v chodeckém sportu byly, jsou a budou napjaté a názory na to či ono se mohou různit. Proto jsem se rozhodl dát možnost vyjádřit se k jednotlivým odstavcům obou dokumentů zvlášť formou jakési ankety.

Můžete tak učinit prostřednictvím Google anketního formuláře dostupném na tomto odkazu:https://goo.gl/forms/vxj6Tz1Z4c70mhiv1

Vzhledem k tomu, že materiál skupiny „Vize chůze 2020“ byl stylisticky a formou lépe připravený a uchopitelný a také výrazně delší než spíše heslovité shrnutí druhého materiálu (Revitalizace) – jsou otázky na odstavce z VIZE jako první a na konci jsou pak připojené body z Revitalizace, které mi přišly zásadně odlišné nebo přinášely nový návrh či myšlenku.

Naopak z Vize jsem vynechal statistické informace o výsledcích reprezentace a počtech chodců v krajích o kterých snad není potřeba nějak hlasovat.

 

Autorům a příznivcům jednoho či druhého dokumentu bych rád jen za sebe vzkázal toto:

–         Pokud nechceme vypadat před svazem jako 2 skupiny „co spolu nemluví“ – musí jedna i druhá skupina pochopit, že z každého dokumentu vybereme to, na čem se shodneme v maximálním možném počtu a o tom, co nás rozděluje si zatím můžeme povídat při některém z dalších setkání (viz.poslední dotaz v anketě), což je pořád lepší než chodit na svaz po skupinkách.

–         Nebylo by dobré se zakopat na pozicích s větami typu „pokud mi tuhle větu škrtnete“ nebo „pokud můj dokument zkrátíte,  tak já jdu od toho“… Pak si můžeme hrob vykopat rovnou sami…

Demokracie je i o tom respektovat názor většiny, ať je jakýkoliv – aniž bych hned ukončoval svůj vztah k chůzi metodou „když nebude po mém, tak já tu nemusim bejt“… J

A ještě pár stručných poznámek k vyplňování formuláře:

  • Formulář může vyplnit každý jemuž není lhostejná česká chůze, ale aby to mělo relevantní odbornější váhu a nevyplňoval to naprosto každý atletický trenér či činovník, bylo by fajn jej asi šířit jen mezi „námi chodci“
  • Takže bych navrhoval, aby pravidla pro možnost vyplnění zněla: věk respondenta více než 25-30 let, minimálně desetiletá chodecká „kariéra“ buď jako závodníka, činovníka/organizátora či trenéra – asi chápete co tím myslím, aby se prostě k problematice vyjadřoval někdo, kdo o chůzi a lidech v ní skutečně něco ví a má k ní blízko jako aktivní závodník či trenér…nebo…ehm…aspoň jako moderátorJ J
  • Je jasné, že trenéři jiných disciplín či činovníci v oddílech obecně by asi taky chtěli říci svoje, ale primárně nám jde o vnitřní diskusi mezi chodci, tak prosím zvažte, kdo daný formulář vyplní aby nebyly odpovědi znehodnoceny nějakým pohledem z vnějšku
  • Dávejte si pozor, že varianty odpovědí nejsou u všech otázek stejné – u úvodních shrnujících otázek je jako 3.varianta možnost „nedokážu odpovědět“ zatímco u návrhů řešení je to „souhlasím, ale s výhradami“ a u poslední otázky je to znovu jiné.
  • Po dokončení celého dotazníku se vám vaše odpovědi zašlou na váš mail a zároveň byste měli mít možnost sledovat u dokumentu i přírůstek odpovědí a jejich rozložení
  • Formulář není tím pádem anonymní a celkové výsledky rovnou všichni respondenti vidí a víte tak aspoň, že nebyli žádným způsobem upraveny,  ale myslím, že pokud bychom se museli stydět za svůj názor, nemělo by cenu se do žádné diskuse vůbec pouštět.
  • Čas na vyplnění formuláře je do neděle 9.7., kdy budou výsledky shrnuty do podoby nějakého konečného dokumentu, pod který by se nás mohla většina podepsat a který by měl díky tomu větší váhu u ČAS.

Sám za sebe dodávám, že aktuálně jsem schopen dorazit osobně do Nového Města a moderovat diskusi o všech nadhozených tématech a to i 29.7. večer.

Zároveň disponuji nově pořízenou technologií bezdrátových hlasovacích tlačítek, takže přímo na místě si můžeme (klidně i anonymně) ověřit názory všech účastníků na jakoukoliv otázku pouhým stisknutím písmene na tlačítku (celkové výsledky se formou grafů zobrazují na tv jako součet hlasů pro možnost A B C D atd.)  a tak se můžeme okamžitě přesvědčit o tom, jak kdo na kterou otázku nahlíží, aniž bychom museli nějak deklamativně zvedat ruce či svazové akreditace J

Ale to už asi trochu předbíhám.

Prosím pokud víte o někom ve vašem okolí, kdo chybí v adresáři tohoto mailu, přepošlete jim jej – nemám maily na všechny (Smola, Sviták..a spousta chodeckých lidí o kterých si můžete myslet, že by se také mohli/měli vyjádřit).

Chůzi zdar a kéž celá ta snaha někam povede…

Adam Nedvídek