Za Evropským pohárem

Autor: svitak | Kategorie: Články, Novinky | Datum: 23-05-2017

Vážení příznivci české a světové chůze,

velmi rád se ke skvělému hodnocení právě proběhlého EP v Poděbradech a k poděkování OV připojuji.

Evropský pohár ukázal profesionalitu Svazu po organizační stránce,  ukázal sílu tradice Poděbrad,  kdy jsme po generace závodníků a funkcionářů skládali po více než 80 let tento skvělý závod. Za to patří dík všem, kteří se na organizaci Poděbrad podíleli v minulosti a už nejsou mezi námi, stejně jako těm, kteří tuto pomyslnou štafetu donesli až k současnému EP.  Z počátečních jednání s Pepou Smolou vyrostl spolehlivý sponzor Poděbrad, starosta bere Poděbrady jakou svou srdeční záležitost a Svazu není tato tradice lhostejná, jak se jasně ukázalo i při všech jednáních OV Poděbrad a EP. To jsou všechno věci, které tu před pár lety nebyly a můžeme na nich stavět.

Ukázalo se také, že bohužel, pokud nám vypadne v současnosti jediná závodnice schopná konkurovat Evropě, tak se výsledky projeví v celé své realitě a ta není v současnosti nijak dobrá.

 

Máme závod na světové úrovni, máme rostoucí počet mládeže, nemáme však pro ně soutěže družstev ve všech krajích,   a nemáme tím pádem ani odpovídající mládežnickou výkonnost. Nemáme ani žádoucí a nutnou spolupráci mezi dobrovolnými a placenými trenéry chůze. Máme však docela dobře fungující systém závisti a pomluv se všemi důsledky oslabení chůze jako celku. To je faktem, který za nás Svaz nevyřeší.  Jednání na úrovni vedení svazu probíhají a doufám, že EP bude pro nalezení řešení dobrým bodem odpočtu.  Bylo by škoda, kdyby se pozitivní energie, ktero u EP přinesl, vytratila bez výsledku pro českou chůzi.

Míla Lapka

 

Předmět: poděkování OV EP Poděbrady 2017

Milí kolegové,

 Evropský pohár v chůzi 2017 skončil, a ačkoli ještě probíhají odjezdy účastníků a celkové vyhodnocení včetně vyúčtování nám zabere ještě spoustu času, rozhodl jsem se Vám napsat již dnes.

 Pln emocí z úžasné třídenní atmosféry, skvělé organizace, spokojených účastníků i diváků, Vám všem děkuji za spolupráci. Mám radost, že se nám plánovaný scénář podařilo naplnit a organizačně uspět. Vážím si Vaší snahy a těším se na další spolupráci.

 Obdržel jsem mnoho pozitivních zpráv z celé Evropy a jsem hrdý, že Evropský pohár v chůzi v Poděbradech je hodnocen jako nejlepší v historii.

Díky úžasnému zahájení, skvělé trati v srdci města, ubytování v prostoru startu a cíle, skvěle zvládnuté logistice i sportovně-technické oblasti, jsme v očích evropské atletické rodiny obstáli.

 Děkuji Vám a prosím Vás, abyste mé poděkování rozeslali i dalším členům operativního výboru.

 V přátelské úctě

Libor Varhaník